Државјанство на проекти за недвижнини Света Луција

Државјанство на проекти за недвижнини Света Луција

Кабинетот на министрите ќе ги разгледа проектите за недвижнини да бидат вклучени во одобрениот список за програма за државјанство по инвестиции. Одобрените проекти за недвижнини спаѓаат во две широки категории:

  1. Хотели и одморалишта со висок бренд
  2. Крајни карактеристики на бутик

Откако ќе биде одобрен, проектот за недвижнини станува достапен за квалификација на инвестиции од апликанти за државјанство со инвестиции.

Државјанство на проекти за недвижнини Света Луција

Апликантот е должен да изврши обврзувачки договор за купување и продажба за инвестиција во одобрен проект за недвижнини. Инвестициите, еднаква на договорената откупна цена, се депонираат во одобрена неотповиклива есенска сметка, управувана од заедничката инвеститорот и државјанството од страна на Инвестициската единица во Света Луција.

Откако ќе биде одобрено барање за државјанство преку инвестиција во проект за недвижнини, потребна е следнава минимална инвестиција:

  • Главен апликант: 300,000 УСД